neděle 13. dubna 2008

Genetika a šlechtění plemen psů

Dnes bych se ráda zmínila o knize, nad kterou jsem strávila několik posledních dní. Jmenuje se Genetika a šlechtění psů a jejím autorem je známý kynolog a genetik Ing. Jaromír Dostál, DrSc. Knihu vydalo v roce 2007 nakladatelství Dona, je v kvalitní pevné vazbě a ve vynikající grafické úpravě. Chovatelé jezevčíků se mohli s některými zajímavými myšlenkami obsaženými v této knize seznámit v únoru na Přátelském setkání členů SČ pobočky KCHJ ČR.
Některé informace (například rozsáhlá kapitola o dědičnosti zbarvení a osrstění psů) již byly publikovány v knize Genetika v kynologické praxi z roku 1995. Mnoho informací je upravených s ohledem na nové vědecké poznatky a aktuální dění především v FCI. Příkladem je rozsáhlé pojednání týkající se Evropské konvence na ochranu drobných zvířat, Evropské strategie za zvýšení genetického zdraví psů a moderních metodách asistované reprodukce v chovu psů. Nesmírně důležitá především pro poradce chovu je část publikace, která se zabývá šlechtěním plemen psů.
Kniha je psána populární formou a i čtenář téměř nedotčený genetikou si v ní najde mnoho zajímavých informací. Měla by být součástí knihovny každého chovatele, který to s chovem myslí vážně a rozhodně povinnou četbou pro všechny poradce chovu.

Žádné komentáře: