středa 27. února 2008

Přátelské setkání členů SČ pobočky a Prahy

Část soboty (23. února) jsem strávila na přátelském setkání členů SČ pobočky, které se konalo již tradičně v příjemné restauraci Na tý louce zelený. Akce to byla velmi příjemná, probíhající v poklidném duchu, na který budeme jistě ještě nostalgicky vzpomínat v nadcházejícím období klubových voleb :)Účast na setkání by hojná, zúčastnilo se ho okolo padesáti lidí.


V rámci setkání se konal jarní svod jezevčíků, na kterým byli předvedeni také 3 jedinci dlouhosrstí trpasličí (dva červení a jeden černý s pálením). Ani jeden z psíků nevykazoval žádné hrubé vady.


Nejdůležitějšími body programu přátelského posezení byly dvě přednášky. První byla velmi zajímavá přednáška Ing. Dostála týkající se genetiky v kynologické praxi. Tady si na své přišli především chovatelé. Druhou přednáškou pak bylo vystoupení pana Sýkory s praktickou ukázkou svinování barvářské řemene.

Vrátím se ale zpět k přednášce Ing. Dostála a pokusím se prostou a jednoduchou formou shrnout a vypíchnout některé myšlenky, které nám prezentoval. Pokud by vás zajímala jeho prezentace, její fotografie naleznete ZDE.

Ing. Dostál zahájil svou přednášku klasicky úvodem do základních genetických pojmů, následovalo shrnutí základů dědičnosti zbarvení srsti u jezevčíka a dědičnosti kvality osrstění. O tomto se zde nebudu nějak podrobněji rozepisovat. Pokud by vás tato problematika zajímala, doporučuji knihu Chov psů – Genetika v kynologické praxi od Ing. Dostála, případně jeho novou knihu Genetika a šlechtění plemen psů. Základní informace o dědičnosti typu srsti a zbarvení u jezevčíka také najdete na stránkách KCHJ ČR v článku Ing. Přibáňové.

V další části přednášky se Ing. Dostál věnoval genetickému zdraví psů. Nejdůležitějším a nejzajímavějším bodem bylo představení Evropské strategie za zvýšení genetického zdraví psů, která byla vytvořena FCI již 28.října 1996. Cílem této strategie je potlačování extrémních znaků zevnějšku psů, jakožto důsledku extrémního výkladu standardů. Jedná se například o krátkolebost (anglický buldok, francouzský buldoček, mops, pekingský palácový psík apod.), miniaturizace nebo naopak co největší rozměry, příliš krátké končetiny (baset, jezevčík), abnormální vrásnění kůže (šarpej, bloodhound), specifické tvary a velikosti očí (například velké vystouplé oči u pekingských palácových psíků). Takovéto extrémní znaky často vedou k vážným zdravotním komplikacím.

Velký vliv na situaci mají především rozhodčí na výstavách, kteří na přední místa staví právě zvířata s co nejextrémnějšími znaky. Tito jedinci jsou pak na základě získaných výstavních titulů preferováni chovateli a výrazně se uplatňují na dalším šíření extrémních znaků v populaci.

FCI již několik let pracuje na úpravě všech standardů s cílem vyloučení znaků, které nepříznivě ovlivňují zdravotní stav jedinců.


Problémy, které mohou chovatelé a chovatelské kluby sami řešit bez náročných vyšetřovacích metod

"Poskytování informací a kvalitní vzdělávání je účinnější, než jakékoliv zákazy a nařízení chovatelských klubů."

Ing. Dostál zdůrazňuje především nutnou informovanost chovatelů, kterým by měl klub zprostředkovávat všechny informace důležité pro jejich chovatelská rozhodnutí. Dále by také měl shromažďovat veškeré dostupné informace a využívat je k hodnocení stavu popualace.
Chovatelské kluby mohou bez náročných vyšetřovacích metod sami pomocí kontrol vrhů štěňat zaznamenávat a následně účinnými chovatelskými metodami omezit produkci štěňat:

 • Nemocných semiletálními faktory (štěňata, která se narodí živá, ale krátce po porodu hynou)
 • Štěňata s dědičnými defekty a chorobami oka, srdce, oběhového systému a imunity.
 • S dědičnými metabolickými poruchami
 • Dědičné defekty kostry (krátké končetiny, defekty páteře)
 • S dispozicí k dědičné hluchotě
 • Štěňata s kýlou

V České republice bohužel není jednotný informační systém veterinárních zákroků. Takový systém existuje například v Nizozemí, kde je financovaný ministerstvem zemědělství. Všichni veterinární lékaři zaznamenávají veškeré zákroky, které provedli u psů. Na konci roku je databáze statisticky vyhodnocena dle plemen. Na základě informací o výskytu jednotlivých chorob a problémů u konkrétního plemene pak mohou chovatelské kluby rozhodovat o dalším směru chovu a případné selekci.

Genetické aspekty sledování dědičných chorob

Další část přednášky byla věnována genetickým aspektům sledování dědičných chorob. Důležité je si uvědomit, že naprostá většina defektů, se kterými se potýkáme, je recesivně dědičná. Důvod je jednoduchý. Nežádoucí znaky s dominantní dědičností lze z populace velmi snadno odstranit. Naopak recesivní alely se mohou předávat skrytě mnoho generací. Z recesivní povahy dědičnosti také vyplývá, že pokud se u štěněte vyskytnou nežádoucí vady a defekty, v naprosté většině případů jsou nositeli genetické informace pro tyto nežádoucí znaky otec i matka štěňat!

Jak postupovat při negativní selekci nežádoucích znaků v populaci? V první řadě je důležité, odpovědět si na otázku, který defekt nás v populaci nejvíce trápí a je mu tedy vhodné věnovat pozornost, a který tedy bude mít prioritu při selekci. Nejúčinnější selekčním postupem je podle Ing. Dostála tandemová selekce. To znamená že v průběhu generací selektujeme vždy pouze na jeden nejdůležitější defekt. Jakmile se nám jeho výskyt podaří snížit, či ideálně z populace zcela vymítit, zaměříme se na defekt další.

"Selekce na všechno, je selekce na nic."

Velkým pomocníkem moderního šlechtění se stává molekulární genetika. I pro psy již existuje několik molekulárních testů, které dokáží odhalit nejen jedince postižené určitým defektem, ale také skryté nositele recesivní alely pro tento defekt. Chovatelé tak mají možnost již během jedné generace naprosto vymítit výskyt určitého defektu v populaci. Přitom jedince nositele není třeba z chovu vylučovat, ale vhodnou volbou partnera, který je geneticky zdravý, produkovat pouze zdravé jedince. Příkladem využití tohoto postupu v českém chovu je vyšetření na dědičnou slepotu u briardů.

Genetické minimum

Genetika je poměrně náročná věda, která nám však může v některých případech poskytnout pro chovatelskou práci důležité informace.
Starou chovatelskou zásadou je spojovat podobné s podobným, což nám zaručuje i podobný výsledek.
Další zásadou je, že k vyrovnání nežádoucího znaku, vždy vybíráme partnera, který tento znak nevykazuje.
Standard plemene není chovatelskou normou. Je to pouze norma hodnocení exteriéru. Chovatelskou normou je chovný cíl.


Hodnota psa

Z hlediska genetiky a šlechtění v kynologicky rozlišujeme několik pojmů, které charakterizují genetickou hodnotu psa.

 • Rodokmenová hodnota – Hodnota štěněte získaná z informací v jeho rodokmenu.
 • Užitková hodnota – Hodnota psa, který prokázal některé důležité pracovní (či jinak užitečné) vlastnosti (např. lovecké zkoušky, výstavy, ...)
 • Chovná hodnota - Hodnota psa, který splnil veškeré podmínky pro zařazení do chovu a je také do chovu zařazen.
 • Plemenná hodnota – Je dána vlastní hodnotou jedince, kvalitou jeho potomků, předků, sourozenců, polosourozenců.
  Dovolím si zde trochu přihřát polívčičku a doplním, že plemenné hodnoty jsou v současné době nejzákladnějším ukazatelem, který hýbe šlechtěním zvířat. Plemenná hodnota je odhad vlastní genetické hodnoty konkrétního jedince pro konkrétní vlastnost. Tento odhad se získává poměrně složitým výpočtem za využití moderních statistických metod a na základě všech dostupných informací. U psů je odhad plemenných hodnot poměrně ojedinělým jevem, přesto se však již jisté snahy vyskytly. Asi nejznámější je odhad plemenných hodnot pro lovecké vlastnosti loveckých psů ve Finsku.

Na závěr přednášky byl věnován prostor dotazům chovatelů. Bohužel organizátory již tlačil čas a tak musely být dotazy odloženy na později a byl zahájen jarní svod jezevčíků.
Po jarním svodu následovala velice zajímavá přednáška pana Sýkory tentokráte ze soudku výcvikářského a pracovního. Jednalo se o přednášku spojenou s prezentací svinování barvářského řemene.

Zde se můžete podívat na videa z přednášky pana Sýkory:
Závěrem tohoto obsáhlého dnešního povídání musím Středočeskou pobočku KCHJ ČR pochválit za to, že pro nás každoročně pořádá takovéto zajímavé akce v příjemném prostředí a za sebe doufám, že i příští rok se budeme moci těšit na další zajímavé přednášky.

Žádné komentáře: