pátek 15. února 2008

Spádové schůze KCHJ ČR


Jako každým rokem i letos pořádá KCHJ ČR v rámci jednotlivých poboček spádové schůze. Jejich termíny byly vyvěšeny na stránkách KCHJ ČR.
Tento rok také končí volební období předchozího výboru a tak nám nadchází opět veselé období volby předsednictva nového. Pokud vám tedy záleží na dění v klubu, určitě se zúčastněte.
O co vlastně jde? V krátkosti a pokud možno jednoduše: Na každé spádové schůzi budou voleni delegáti a kandidáti na klubové shromáždění. Kandidáti jsou samozřejmě ti, kteří se budou ucházet o funkce ve výboru klubu na následné období. Počet delegátů pro jednotlivé pobočky se odvíjí od počtu členů v těchto pobočkách. A právě delegáti budou mít rozhodující slovo na klubovém shromáždění a ovlivní, jak se bude činnost klubu odvíjet v následujících čtyřech letech. Dále samozřejmě budou v rámci každé pobočky voleni členové její rady.
Dalším důležitým bodem spádových schůzí jsou návrhy na změny klubových norem (to znamená nejen veškeré řády, ale také chovné podmínky). Pokud se domníváte, že máte v tomto směru čím přispět do mlýna klubového dění, nezapomeňte své návrhy jasně a přesně formulovat. Aktuální klubové normy naleznete například na stránkách Dlouhého norníka.

V rámci spádových schůzí samozřejmě také proběhnou jarní svody. Pokud se chcete se svým jezevčíkem jarního svodu zúčastnit, pošlete garantovi spádové schůze kopii rodokmenu, aby vám mohl předem připravit svodový lístek.

Žádné komentáře: