středa 20. srpna 2008

Pivo vs vědci

Dlouho jsem tento blog zanedbávala, neb mě od práce poradce a jezevčíků zdržují pracovní povinnosti a některé mimopracovní radosti a starosti. Nicméně na internetu se objevil zajímavý článek, který u mě vyvolal pocit, že bych opět mohla něco sepsat.
Jedná se o článek, ve kterém Tomáš Grim z Palackého univerzity statistickými metodami dokazuje, že množství piva je průkazně negativně korelováno s počtem vědeckých publikací, které daný pijan (v tomto případě český vědecký pijan) vyprodukuje.
Článek samozřejmě vzbudil velký ohlas v médiích... nejspíš pod vlivem Werichova „hesla“: „To je blbé, to se bude líbit“. V tomto případě nemám na mysl „blbé“ v urážlivém slova smyslu, ale spíše ve smyslu „prďácké“, jak by pravila Sandmanova malá sestřička :) A tak si o něm můžete počíst v Právu, Novinkách, Respektu a dalších nejen českých tiskovinách.
Něco na tom asi bude. I když otázkou zůstává, jestli vědci méně publikují z důvodu zaneprázdněnosti pití pivem, nebo naopak v pivu utápí svůj žal z důvodu nízké publikační aktivity. Utěšovat se můžeme tím, že statistická analýza byla provedena na vybrané skupince vědců (tedy mezi ornitology). Mezi ostatními vědci může být zmíněná korelace úplně jiná... říká alibista.
Ale už dosti flinkání na blogu a hurá do vědecké práce... dnes si pro jistotu nedám pivo :)))

Ale když už jsem v tom psaní, mohla bych se zmínit o aktuálním stavu mé agendy. Pracuji na tom... :) Prozatím mám zpracované jarní svody za rok 2008. Bohužel kartiček jsem obdržela pouze 21, což je oproti minulému roku o 40 méně! Těžko říci, zda se někde ztratily při předávání materiálů mezi střídajícími se hlavními poradci, nebo zda se až v tomto roce projevil efekt zrušení povinné účasti na jarních svodech před absolvováním lovecké zkoušky. Prozatím mám tedy svody zpracované jenom v počítači a se zveřejněním ještě chvilku počkám... zda ještě nějaké kartičky nevyplavou na povrch.
Také se chci všem chovatelům omluvit za to, že v posledním Zpravodaji nevyšel pravidelný článek o jezevčících dlouhosrstých trpasličích a králičích. Práce je mnoho a času málo. V příštím Zpravodaji tento prohřešek (doufejme) napravím.

A na závěr důležité upozornění. Nezapomeňte, že v současné době již můžete krýt pouze feny, které mají v rodokmenu razítko „CHOVNÁ FENA“. Nestačí tedy pouze razítko „Chovné podmínky KCHJ ČR splněny“, jak tomu bylo doposud. Pokud máte někdo z vás doma rodokmen feny pouze s tímto razítkem, vyřiťte si prosím na plemenné knize její uchovnění. Jinak byste fenku nemohli nakrýt!

Žádné komentáře: